Tagged with: sad

0
July 31, 2023

Docu – Isa 1

“Papeles Kong Pasikat:Lamang Kana” Masakit isipin na sa kabila ng lahat-lahat ng pag gama’y ,pag sunod sa alituntunin , at pagkakaroon ng  sariling diskarte sa buhay. Maaaring mayroong   maayos na resulta  o kasalungat sa inaasahan . Negatibo di na ba…...
0
December 17, 2022

Overcoming Sadness: Finding Hope in the Face of Despair

As I sit down to write this blog post, the tears are already welling up in my eyes. The sadness consumes me, and it feels like it will never end. It’s hard to explain to people just how deeply sad…...